Ski-Outlet is gesloten op zaterdag tijdens de zomermaanden (tot 31/08/2024)
Nederlands | Français

Algemene privacyverklaring JFE nv / Ski Outlet

laatst gewijzigd op 01 janauri 2023

JFE nv / Ski Outlet hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy.

In deze privacyverklaring krijgt u heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. JFE nv / Ski Outlet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat brengt mee dat wij:

 • de persoonsgegevens van onze bezoekers, klanten en personeelsleden verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor we ze opgevraagd hebben.
 • de verwerking beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn.
 • uw uitdrukkelijke toestemming vragen als we die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben om de beveiliging van de persoonsgegevens van onze bezoekers, klanten en personeelsleden te waarborgen.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van onze doeleinden (bv. nieuwsbrief versturen, bestellingen leveren).
 • op de hoogte zijn van uw rechten wat uw persoonsgegevens betreft, dat we u daarop willen wijzen en dat we die respecteren.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.

JFE nv / Ski Outlet

Boutersemdreef 28

2240 Zandhoven

03/466.02.02

ski-outlet@jfe.be

 

JFE nv / Ski Outlet verwerkt persoonsgegevens van bezoekers en klanten voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden.

Doeleinde

Rechtsgrond

Bezorging van (online) bestellingen

Uitvoering overeenkomst

Verwerking online betalingen

Uitvoering overeenkomst

Logins op de website/webshop

Uitvoering overeenkomst

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen en opslaan.

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam
 • Contactgegevens: adres(sen), telefoonnummer(s), mailadres(sen)
 • IP adres
 • Aankoopgegevens: verlanglijstje, lopende bestellingen

In geval van fouten in de adres-, facturatie- of andere persoonlijke gegevens kan JFE nv / Ski Outlet niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan haar verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de levering of de berichtgeving). U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat aan uw gebruikersprofiel is gekoppeld. Onder 18 jaar kan deze website enkel gebruikt worden met toestemming van ouder of voogd.
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. 

Verstrekking aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. We stellen die uitsluitend ter beschikking aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het opmaken en verspreiden van socialemediaberichten: Meta (Facebook en Instagram).
 • De hosting van onze website en webshop: Worldsteam.
 • Statistische analyse van hoe de website bezocht en gebruikt wordt: Google Analytics, Google Tag Manager.
 • De levering van pakjes: GLS/DPD.

Wij laten geen persoonsgegevens verwerken door derden als we geen verwerkersovereenkomst met hen afgesloten hebben. Met die partijen maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

Cookies

Functionele cookies zijn nodig voor de werking van de website en de webshop. Analytische cookies helpen ons inzicht krijgen in hoe de website gebruikt wordt, zodat we de gebruikerservaring kunnen verbeteren. Analytische gegevens worden altijd geanonimiseerd gebruikt.

 • Google Analytics en Google Tag Manager

Bewaartermijn

JFE nv / Ski Outlet bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze ons bezorgd zijn of dan wettelijk vereist is.

Beveiliging van de gegevens

JFE nv / Ski Outlet heeft de nodige maatregelen genomen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site en betalingen in alle veiligheid te laten uitvoeren.

Met behulp van SSL (beveiligde server) worden de transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Om met SSL te betalen, heeft u geen speciale software nodig.

Wie een online bestelling plaatst op deze site en kiest voor online betaling via Visa, MasterCard of Maestro zal gevraagd worden het nummer van de kaart op te geven. De verwerking van die transactie wordt uitgevoerd door de gecertifieerde betaalprovider Mollie, die instaat voor een 100% veilige transactie. De medewerkers van JFE nv / Ski Outlet krijgen uw kredietkaartnummer niet te zien.

Deze website bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van JFE nv / Ski Outlet en JFE nv / Ski Outlet is derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internetsites omgaan met de privacy van hun bezoekers.

Uw rechten op het vlak van uw persoonsgegevens

U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die we van u of uw kind ontvangen hebben. Bovenaan in deze privacyverklaring staat hoe u contact kunt opnemen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarvoor contact opnemen met ons.

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen:

 • bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 • bij het Comité van Toezicht van het BDMV

Wijziging privacyverklaring

JFE nv / Ski Outlet kan haar privacyverklaring aanpassen. Dat zal aangekondigd worden via de kanalen die toepasselijk zijn volgens de hoedanigheid waarin we gegevens over u verwerken.